Sănătate și siguranță, manipulare și lucrări de montaj

Siguranța ar trebui să fie parte integrantă pentru fiecare loc de muncă, în special dacă unul din cele mai mari riscuri constă în munca la înălțime. Cercetările arată, că în cazul căderile de la înălțime, 47 % din accidente sunt mortale și 30% produc răniri grave, conform datelor din anii 2001 / 2002. Este vorba până acum despre cele mai dese accidentări în industrie.
Dacă se lucrează la înălțime, trebuie asigurate întotdeauna condiții sigure de lucru. Antreprenorii, constructorii, proiectanții, angajații și toți cei ce controleză lucrările sunt răspunzători pentru asigurarea echipamentului necesar pentru siguranță și protecție.
Siguranța pe șantier – Țineți minte, necunoașterea legii nu scuză pe nimeni!


Legislație

Există o serie întreagă de reglementări în privința asigurării condițiilor sigure de muncă. Pentru munca la înălțime este necesar ca:

 • Înainte de începerea oricărei activități la înălțime trebuie evaluate riscurile în conformitate cu normele naționale de securitate și siguranță, pentru fiecare procedură care este efectuată în timpul operațiunii respective.
 • Normele de securitate privitoare la locul de muncă (sănătate, siguranță, protecție ) sunt cele mai importante în ceea ce privește sănătatea și protecția muncitorilor.
 • Normele privitoare la execuția construcțiilor și coordonarea activităților de construcții se referă la controlul sănătății și siguranței locurilor de muncă și sunt valabile pentru toți cei implicați în procesul de construcție: beneficiarii, constructorii, furnizorii și operatorii.

Conform acestor cerințe trebuie ca:

 • La realizarea aspectului arhitectural să se ia în considerare pericolele și riscurile care pot apare pentru cei ce construiesc clădirea și efectuează întreținerea ei.
 • Proiectarea se va face astfel încât cei ce lucrează la ea să nu fie expuși la riscuri asupra sănătații și siguranței
 • Normele de tehnica securității muncii cer:
  • Acces rapid și sigur pentru muncitori la locul de muncă
  • Măsuri sigure pentru prevenirea căderii persoanelor de la locurile de muncă la înalțime
 • Asigurarea accesului sigur și posibilitatea evacuării trebuie să însemne:
  • balustradă de protecție, plase de siguranță, barieră sau alte mijloace de protecție similare
  • platformă de lucru

În plus, trebuie să fie asigurată o instalație pentru suspendarea persoanelor sau echipamente pentru reținerea căderii (plasă de protecție). Normele impun tipurile de scări si caracteristicile ce trebuie să le îndeplinească pentru a nu genera nici un fel de pericol la locurile de muncă la înălțime.

Rolul beneficiarului

Cei ce au în proprietate, folosesc temporar sau au responsabilități în ce privește imobilul, trebuie să joace un rol important în desfășurarea în siguranță a lucrărilor de construcție. Aceștia trebuie să dea specificații clare privind aspectul și funcționalitatea noii construcții, să desemneze pe cel ce se va ocupa de renovare, de instructajul angajaților, de efectuarea de intervenții de urgență. Programele nerealiste de construcție sau de renovare pot duce la presiuni asupra celor ce efectuează munca. Acestea pot îngreuna planificarea muncii în siguranță, prepararea stabilirii corecte a metodelor de siguranță calitative, reviziile și modificările sistemului de muncă. Aici clienții joacă un rol foarte important. Ei ar trebui să evite solicitarea unor aspecte de program neadecvate.Un beneficiar ar trebui să numească un diriginte de șantier care să efectueze controlul planificării antreprenorului principal și a subcontractorilor acestuia. Beneficiarul trebuie să se convingă de faptul că antreprenorul și subantreprenorii au capabilitatea de a realiza proiectul și au resursele necesare:

 • În mod normal un beneficiar ar trebui să ceară de la antreprenor:
  • calitatea de membru în organizații de comerț sau profesionale;
  • experiență prealabilă în lucrări similare;
  • să respecte normele specifice de tehnica securității muncii;
  • referințe de la clienții anteriori;
  • timpul necesar pentru efectuarea muncii în siguranță.
 • Pentru efectuarea muncii în siguranță, trebuie oferite antreprenorului următoarele informații:
  • din ce sunt fabricate acoperișul și pereții existenți, îndeosebi dacă sunt materiale fragile;
  • vechimea structurii existente;
  • modificările efectuate anterior;
  • căile de acces existente;
  • restricțiile privind spațiul pentru macarale sau echipamentele de manipulare;
  • autorizarea pentru efectuarea modificărilor, obținută de beneficiar;
  • măsurile de protecție împotriva incendiului;
  • zonele unde nu este permis accesul furnizorilor.
 • Planurile, caracteristicile construcției și materialele trebuie să fie în conformitate cu caietele de sarcini. Abordarea structurată și respectarea normelor privind sănătatea și siguranța aduc clienților avantaje importante. Planificarea mai bună și sistemele de coordonare mai bune între constructori, furnizori și subantreprenori specializați duc la:
 • reducerea pierderilor de timp;
 • realizarea unei construcții care se întreține mai ușor și mai ieftin.

Munca la înălțime e mai scumpă decât o muncă similară efectuată la sol. Aceste costuri adiționale se pot mări dramatic, dacă nu sunt conduse și organizate corect.

Rolul constructorului

Prin cunoștințele de specialitate și raționament, constructorii pot elimina pericolele și pot controla riscurile. Se asigură astfel un spațiu mai sigur pentru efectuarea muncii. E necesar să se evalueze atât activitățile de construcție cât și cerințele viitoare de întreținere și curățenie.
Constructorii sunt obligați să se asigure că proiectul ia în considerare sănătatea și siguranța. Deasemeni trebuie să evite riscurile prevăzute. Dacă nu se pot evita cauzele, atunci trebuie înlăturate motivele. Ar trebui să aibă prioritate soluțiile de construcție care asigură mai de degrabă protecția generală decât cea individuală.


De exemplu:

 • se vor elimina materialele fragile;
 • se va minimiza necesarul de lucrări la înălțime în timpul construcției;
 • se vor minimiza cerințele de control și întreținere al închiderilor (acoperiș și pereți);
 • se va identifica și proiecta un acces sigur pentru efectuarea muncilor de întreținere și curățenie;
 • se va evalua cu grijă amplasarea instalațiilor care vor necesita întreținere. Există alternative pentru amplasarea acestora pe acoperiș? Dacă nu, există pe acoperiș zone unde poate fi cu ușurință asigurat un acces sigur?
 • se va evalua cu grijă amplasarea luminatoarelor;
 • se vor caracteriza clar elementele critice de siguranță în privința aspectului;
 • se vor oferi informații despre construcție și întreținere ei prin includerea în Carte Tehnică a Construcției a normelor privind siguranța în exploatare.

Aspectul acoperișului și al peretelui ar trebui să fie revizuit ca un întreg. Ar trebui să se ia în considerare interacțiunea componentelor (atât în stadiul final, cât și în stadiul parțial montat) și efectul lor asupra activităților necesare pentru montajul construcției.

Proiectarea acoperișurilor

Accesul pe acoperișuri este deseori simplu și acestea pot fi circulabile. Accidente se pot întâmpla nu numai lucrătorilor de pe acoperiș, dar și inginerilor, proiectanților, copiilor, gestionarilor etc. Prima prioritate este de a elimina cauzele riscurilor, de exemplu proiectând adecvat protecțiile încorporate ale aticelor. Constructorii ar trebui să evalueze alternativele pentru prevenirea căderilor, diminuînd costurile și realizând un aspect estetic.

Protecția marginilor

Posibilitățile pentru protecția marginilor:

 • parapet;
 • balustrade de protecție la marginea acoperișului;
 • punte de deservire permanentă pentru accesul la instalațiile de pe acoperiș;
 • părți prefinisate pentru sprijinirea balustradelor de protecție temporare pentru protecția marginilor;
 • sistem de cabluri mobile, proiectate, instalate și examinate conform normelor.

Proiectanții trebui să fie conștienți de cerințele normelor de siguranță și protecție.

Materiale fragile

Cea mai importantă sarcină pentru constructori e de a evita proiectele care se folosesc de materiale fragile sau de a elimina materialele fragile neprotejate la înălțime.Furnizorul de materiale de construcții ar trebui să fie capabil să asigure informații privind:

 • duritatea inițială a materialului;
 • efectele radiațiilor ultraviolete asupra materialului;
 • caracteristici de fixare, inclusiv tipul, numărul și poziția.

Luminatoare

Pentru luminatoare constructorii ar trebui să evalueze cu grijă potențialul eliminării sau reducerii acestui pericol
( materiale fragile). Decizia de a include luminatoarele trebuie să ia în considerare riscurile în legătură cu spațiile libere temporare în timpul construcției și riscurile aferente accesului ulterior pe acoperiș, în timpul întreținerii sau al curățeniei.Acolo unde sunt necesare luminatoarele, constructorii ar trebui să evalueze:

 • proiectarea luminatoarelor, care să nu fie fragile;
 • proiectarea luminatoarelor deasupra nivelului de acoperiș astfel încât să nu se poată merge pe ele.
 • proiectarea de luminatoare cu durata de funcționare normată ca și acoperișul, luând în considerare deteriorarea posibilă din cauza radiației ultraviolete, poluării și a mediului de la exteriorul și interior clădirii.

Sistemele de luminatoare Kingspan nu sunt fragile și nu cresc riscul pentru sănătate și siguranță.

Sisteme de acoperire

Opțiunea cea mai sigură este proiectarea unui sistem de acoperiș care nu devine fragil atât în timpul construcției cât și pe întrega durată de funcționare. Sistemele izolatoare de acoperiș Kingspan nu sunt fragile, sunt simple, se instalează rapid și sunt autoportante, independente de sistemul de fixare. Manipularea de panouri de acoperiș foarte lungi poate fi periculoasă pentru lucrătorii de pe acoperiș și pentru alte persoane, chiar la un vânt moderat. În anumite condiții atmosferice este necesar de a se opri lucrările de realizare a învelitorii.


Întreținerea acoperișului

Constructorii pot ajuta la reducerea cantității de muncă la înălțime în timpul duratei de funcționare a construcției:

 • prelungesc durata de la o intervenție la alta pentru întreținerea componentelor de acoperiș;
 • amplasează instalațiile și instrumentele la un nivel cât mai jos posibil;
 • proiectează detaliat jgheaburile în așa fel încât să se reducă înfundarea lor

Cooperarea între factorii de decizie

O comunicare eficientă între constructori poate duce la realizarea unui standard mai bun în fiecare etapă de lucru. Un exemplu practic este proiectarea sistemului de jgheaburi la sistemele cu acoperiș înclinat. Muncitorii de pe acoperiș folosesc în mod curent jgheaburile pentru accesul la nivelul streașinii de-a lungul acoperișului. Rezistența structurală a jgheaburilor, lățimea lor, adâncimea și calitatea fixării influențează simțitor siguranța lor ca mijloc de acces. Acolo unde jgheaburile nu sunt destul de rezistente, sunt necesare alte mijloace de acces. Problemele pot fi deseori evitate prin consultarea reciprocă a constructorilor.


Furnizorii principali

Furnizorii principali sunt elementele cheie în stabilirea normelor efective de siguranță pe șantier și în asigurarea respectării lor.Ei trebuie:

 • să se asigure ca întregul plan de lucru ofera destul timp pentru efectuarea în siguranță a activităților de către subantreprenor și ia în considerare influențele meteorologice posibile;
 • să acorde timp pentru evaluarea metodelor și să se ocupe de implicațiile schimbărilor constructive;
 • să propună un plan de lucru care reflectă necesitatea controlului accesului în zona de sub acoperiș, pe care sunt efectuate lucrări, și unde există pericolul de cădere de material;
 • să specifice clar, încă din faza ofertei, fondurile alocate pentru controlul și minimizarea riscurilor, cum sunt căderile de la înălțime;
 • să se asigure că i-au fost înaintate informațiile respective.

Este necesar ca furnizorii principali să realizeze planul de respectare a normelor de securitate a muncii, în fiecare etapă de construcție, încă dinaintea începerii construcției. În plan este necesar a se stabili exact cum se va realiza în practică întreaga activitate și măsurile de prevenire a accidentelor care trebuie luate în considerare.
Normele de securitatea muncii pot alcătui indicațiile despre metodele de siguranță. De obicei sunt proiectate de furnizorii individuali mai degrabă decât furnizorul principal. Este necesar ca furnizorii principali să analizeze îndeaproape aceste indicații ale furnizorilor individuali despre metodele de siguranță.
Furnizorii principali trebuie să stabilească un sistem efectiv pentru revizuirea lor. Furnizorii principali trebuie să monitorizeze conformitatea planului de asigurare a normelor de securitatea muncii pentru fiecare etapă de construcție și să întreprindă acțiuni pozitive care duc la remediere, dacă riscul nu este îndepărtat în totalitate.

Furnizorii

Furnizorii trebuie:

 • să pregătească indicațiile despre metodele de siguranță corespunzătoare lucrărilor efectuate;
 • să se asigure că ei înșiși și angajații lor sunt competenți pentru relizarea în siguranță a lucrărilor pregătite;
 • să conlucreze cu furnizorul principal la implementarea normelor de securitate a muncii pentru fiecare etapă de construcție.

 

 

 

Înapoi acasă

Contact

Kingspan S.R.L.
Str. Grigore Mora nr. 22
et. 1, ap. 2
Bucuresti, sector 1
ZIP code 011887
Tel: +4021 2315089
Fax: +4021 2221555
info@kingspan.ro