Rezistența la intemperiiFuncția primară a fiecărui sistem de acoperiș și de pereți este de a reține intemperiile în exterior, ex. ploaie, zăpadă și vânt. Aceasta e realizată prin folosirea de materiale rezistente la intemperii și etanșarea îmbinărilor, joncțiunilor și orificiilor. În practică, acoperișul clădirii e mai expus riscului de infiltrare decât pereții, deoarece pe placarea verticală apa pur și simplu se scurge și e puțin probabilă infiltrarea prin îmbinări. Îmbinările între panourile de perete montate orizontal trebuie proiectate și montate corect pentru a nu se ajunge la infiltrații.
Riscul infiltrării prin acoperișuri este dependent de amplasarea șantierului și a expunerii lui. Acest risc crește cu cât înclinarea acestuia e mai mică, deoarece apa se scurge mai încet.
La acoperișurile abrupte se pot folosi chiar și țigle și nu este nevoie de etanșare, dar la acoperișurile plane sau cu înclinare mică, trebuie ca materialul și legăturile să fie 100% impermeabile.


Punctele de risc ale acoperișurilor metalice:

legăturile laterale și legăturile prelungirilor terminale
etanșările
elementele de fixare și tăria fixării
scurgerea ploii și a zăpezii duse de vânt
orificiile pentru luminatoarele de acoperiș și a ferestrelor de vizitare
amplasarea pe perimetru
acoperirile și întreținerea
Din experiența noastră de mai mult de 30 de ani sistemele de acoperiș metalice KS1000 RW sunt utilizabile la înclinații ale acoperișului de cel puțin 4 grade.
În cazul înclinărilor mai mici de 4 grade sunt necesare panourile KS1000 TOP-DEK, deoarece nu sunt expuse ca urmare a fixării și suprapunerilor fețelor din tablă.Sistemele Kingspan sunt utilizabile pentru următoarele înclinații ale acoperișului:

Produs Acoperișul cu un panou pe apă Acoperișul cu mai multe panouri suprapuse pe apă
KS1000 RW ≥4° (7%) ≥6° (10%)
KS1000 SX ≥4° (7%) ≥6° (10%)
KS1000 TOP-DEK ≥0.5° (1%) ≥0.5° (1%)
KS1000 FF ≥5° (8.5%) ≥8° (14%)
KS1000 RT ≥12° (21%) ≥20° (36%)
KS1000 RM ≥1° (1.7%) ≥1° (1.7%)
GRP Rooflight ≥5° (8.5%) ≥8° (14%)
Notă: Înclinarea acoperișului ia în considerare toate solicitările normale. Pentru a se obține înclinarea corectă, construcția de oțel trebuie să fie proiectată cu o înclinare mai mare, ex. 2° pentru a se obține înclinarea finisată de 1,5°. Aceasta e dependentă de travee și trebuie verificată de un inginer structurist.Lungimea minimă a suprapunerii panourilor de acoperiș trapezoidale (la suprapunere)

Înclinarea acoperișului Lungimea suprapunerii în mm
≤3° <5% Fără prelungire
3°–5° 5%–9% 200
5°–20° 9%–36% 150
>20° >36% 100


Proiectarea, construcția și montajul

Detaliile de proiectare și de construcție prezentate în secțiunile referitoare la acoperișuri și pereți sunt elaborate în așa fel încât folosirea sistemelor izolatoare de acoperiș și de pereți Kingspan să asigure soluții rezistente și eficiente la intemperii.
Un accent special este pus pe alegerea corectă a etanșărilor și a elementelor de fixare în conformitate cu cerințele unui montaj de calitate în șantier.

Acoperiri

Gama disponibilă de acoperiri pentru sistemele izolatoare de acoperiș și de pereți Kingspan are o durabilitate certă la expunerea în condiții atmosferice variate.

Contact

Kingspan S.R.L.
Str. Grigore Mora nr. 22
et. 1, ap. 2
Bucuresti, sector 1
ZIP code 011887
Tel: +4021 2315089
Fax: +4021 2221555
info@kingspan.ro