Reglementări și norme în Construcții

Reglementări de prevenire a accidentelor și protecția muncii:

Protecția muncii și siguranța

Regulile de la locul de muncă și instrucțiunile de lucru

Reguli pentru prevenirea accidentelor

BGV A1: Principiile de prevenire

BGV C22: Lucrul în șantier

Regulamente tehnice:

– BGR 122 (ZH 1 / 166) „Reguli pentru protecția și securitatea muncii la asamblarea închiderilor metalice"

– BGR 198 (ZH 1 / 709) „Folosirea echipamentelor de protecție împotriva căderii în gol"

– BGR 197 (ZH 1 / 560) „Folosirea plaselor de protecție"

– BGI 608 (ZH 1 / 271) „Selectarea și folosirea echipamentelor electrice și a mijloacelor de producție în șantier"

Structura

prEN 14509 (proiect) Panourile tristrat folosite la închiderile pentru pereți și acoperiș (Viitor standard)

Z-10.4-178 Aprobări generale ale DIBt, Berlin Panouri izolatoare cu izolație din PUR și fețe metalice

ECCS N°115 Recomandări europene pentru panouri izolatoare, Partea I: Proiectare

DIN 18800 Structuri metalice

Partea 1: Proiectare și construcție

Partea 2: Analiza siguranței la îndoire a elementelor structurale

Partea 7: Execuția și calificareaconstructorului

DIN 18801 Oțelul structural în construcții; proiectare și construcție

DIN 18807 Tabla trapezoidală în construcții Partea 1: Tabla trapezoidală, placare cu tablă trapezoidală; cerințe generale și determinarea capacității portante prin calcul

Partea 2: Tabla trapezoidală, placare cu tablă trapezoidală; determinarea capacității portante prin încercări

Partea 3: Tabla trapezoidală, placare cu tablă trapezoidală; analiză structurală și proiectare

DIN V ENV 1993

Eurocode 3 Proiectarea structurilor metalice, Partea 1-1: Reguli generale

DIN 1055 Proiectarea încărcărilor pentru clădiri

Partea 1: Stocarea materialelor, materiale de construcții și elemente structurale, încărcări și unghiuri de fricțiune

Partea 3: Proiectarea încărcărilor pentru clădiri, calculul încărcărilor; încărcări impuse

Partea 4: Încărcări impuse; încărcarea din vânt la structurile susceptibile la vibrații

Partea 5: Încărcări; încărcări din zăpadă și gheață

DIN 18203 Toleranțele în construcții

Partea 2: Elementele din oțel prefabricate

DIN 1052 Proiectarea structurilor din lemn – reguli generale pentru clădiri

Z-14.4-407 Aprobări generale ale DIBt, Berlin Elemente de fixarepentrupanourilesandwich

Contact

Kingspan S.R.L.
Str. Grigore Mora nr. 22
et. 1, ap. 2
Bucuresti, sector 1
ZIP code 011887
Tel: +4021 2315089
Fax: +4021 2221555
info@kingspan.ro