Performanțe termice și eficiența energetică

Introducere

Îngrijorările în întreaga lume referitoare la schimbările climatice și impactul efectului de seră asupra mediului de viață au determinat guvernele să acționeze pentru limitarea efectelor.
Noua Directivă EU despre performanțele energetice ale clădirilor, pe care statele membre vor trebui s-o încorporeze în legislația națională, impune ca normele de construcție în toată Europa să pună un accent serios pe minimizarea consumului de energie.
Aceste măsuri sunt o componentă vitală a strategiei EU pentru a se îndeplini angajamentele Protocolului de la Kyoto.Conform acestor directive:

  • în cadrul întregii EU se va aplica o metodologie comună pentru calculul performanțelor energetice ale clădirilor, luând în considerare condițiile climatice locale;
  • statele membre stabilesc standardele minime pentru performanțele energetice iar acestea se vor aplica atât la clădirile noi cât și la renovări mai importante aduse clădirilor mari existente. Multe dintre ele se bazează pe normele europene existente sau planificate;
  • sistemul de certificare al clădirilor o să facă mult mai vizibil nivelul de consum al energetic pentru proprietar, chiriaș și utilizator;
  • sistemele HVAC care depășesc mărimile minime o să fie inspectate regulat în scopul verificării eficienței lor energetice și a emisiilor de CO2

Cercetările arată că mai mult de o cincime din consumul de energie din prezent ar putea fi redus până în anul 2010 prin aplicarea de norme mai stricte la construcțiile noi și la clădirile renovate. Aceasta reprezintă o contribuție importantă pentru îndeplinirea scopurilor Protocolului Kyoto.
Sistemele izolatoare de acoperiș și de pereți Kingspan oferă proiectanților soluții și detalii constructive care îndeplinesc aceste cerințe atâta timp cât este vorba despre valorile-U, punți termice, riscul apariției condensului, neetanșării și continuității izolației. Aceste sisteme permit integrarea și micșorarea puterii instalației HVAC, prin care se reduce consumul de energie pe timpul duratei de funcționare, costurile de exploatare și emisia bioxidului de carbon (CO2) cu până la 40%..Directivele EU despre performanțele energetice, Decembrie 2002
Majoritatea clădirilor trebuie să fie încălzite pe timp de iarnă (unele chiar întregul an), pentru asigurarea unui mediu optim pentru locatarii sau procesele desfășurate în clădirea respectivă. Dimpotrivă, unele clădiri trebuie răcite, ex. camere frigorifice în scopul păstrării alimentelor în stare proaspătă. În termeni simpli, sistemul izolator sau învelișul separă mediul interior de cel exterior.Pentru a se realiza aceasta, sistemele trebuie să conțină bariere care controlează efectiv:

  • Transferul de căldură. Este vorba în general de transferul dinspre interior spre exterior în timpul lunilor de iarnă și dinspre exterior spre interior în timpul verii.
  • Transferul de precipitații. Învelișul trebuie să prevină pătrunderea ploii și a zăpezii în clădire.
  • Curenții de aer. Sistemul trebuie să prevină trecerea prin imobil a curenților de aer. În caz contrar nu este posibil controlul mediului interior.
  • Transferul de umiditate. Învelișul trebuie să permită controlul nivelului de umiditate interior.

Închiderile trebuie să îndeplinească toate aceste criterii și trebuie să fie capabile de a asigura performanțe satisfăcătoare în toate domeniile pe timpul duratei normate de funcționare a clădirii.
La majoritatea clădirilor se pleacă de la ideea că învelișul absoarbe diferența energetică între mediul interior și exterior. Aceasta provoacă o încărcare mare a materialului, a barierelor ce compun învelitoarea, care ar trebui să aibă reacții diferite la mediul exterior schimbător. Un montaj al învelitorii se realizează cu toleranță minimă iar montarea defectuoasă a unui component din cadrul sistemului limiteză esențial performanțele întregului ansamblu. Învelitoarea trebuie să integreze performanțele diferitelor componente astfel încât să se realizeze rezultatul dorit. De exemplu, o învelitoare care are teoretic foarte bune performanțe termice, dar care permite scurgerea ploii sau căldurii, nu îndeplinește performanțele cerute. În afara îndeplinirii tuturor acestor cerințe ca bariere, construirea învelișului trebuie să fie economică și ușor de realizat


Eficiența izolării termice a învelitorii clădirii depinde de stabilirea corectă a parametrilor, asamblării și durabilității sistemului. Greșelile în oricare dintre aceste zone duc la reducerea performanțelor termice izolatoare ale învelișului.
Folosirea imaginilor termografice permite identificarea rapidă și corectă a imperfecțiunilor izolării termice și verificarea caracteristicilor izolatoare ale sistemelor de acoperiș și de pereți.

Următoarele imagini termografice demonstrează proprietățiilor de izolare de înaltă performanță în combinație cu o permeabilitate scăzută la trecerea aerului, caracteristici tipice pentru sistemele izolatoare de acoperiș și de pereți Kingspan.

Perete – vedere dinspre exterior


Această fotografie arată soclul de la partea de jos și panourile sandwich deasupra lui. Toate panourile prezintă o calitate bună și continuă a izolației, iar îmbinările dintre panouri sunt etanșe. La îmbinarea cu streașina, unde acoperișul este în contact cu panourile de pereți, apare o slabă neetanșare cu pierderi de aer.
Această fotografie arată panoul izolator sandwich cu deschideri aferente ușilor și ferestrelor. Aceste deschideri se pot identifica cu ușurință, deoarece suprafețele rectangulare sunt puțin mai calde, ca urmare a pierderilor de căldură mai mari. Panourile și îmbinările sistemului nu prezintă defecte.Această fotografie dinspre exteriorul peretelui din panouri izolatoare dovedește o temperatură uniformă a suprafeței, ceea ce demonstrează o foarte bună izolare și îmbinări etanșe. Acest exemplu demonstrează performanțele termice ale sistemului, chiar dacă acestuia i se impun valențe estetice deosebite.

Acoperiș – vedere dinspre interior


Această fotografie oferă o vedere dinspre interiorul imobilului închis cu panouri izolatoare. Temperatura exterioară a fost mai ridicata decat cea dorită la interior. Banda roșie care traversează imaginea este urmarea unei creșteri de temperatură datorată unui panou luminator. Panourile izolatoare tip sandwich se comportă bine și îmbinările prezintă etanșeitate.Această fotografie prezintă o imagine interioară a unui acoperiș închis cu panouri sandwich. Panourile izolatoare tip sandwich se comportă bine și îmbinările prezintă etanșeitate. 

 


Acest sistem de panouri de acoperiș este plasat deasupra unei camerei frigorice. Sistemul prezintă un grad înalt de izolare termică fără semne de defecte termice. Izolația este uniformă și îmbinările sunt etanșe. Pata albastră în stânga sus e cauzată de luminator, care nu este bun izolator.

 

Înapoi acasă

Contact

Kingspan S.R.L.
Str. Grigore Mora nr. 22
et. 1, ap. 2
Bucuresti, sector 1
ZIP code 011887
Tel: +4021 2315089
Fax: +4021 2221555
info@kingspan.ro