Introducere

Libertatea unui design creativ, expresivitatea arhitecturală, forma și funcționalitatea imobilului sunt asistate de soluții inovatoare pentru sistemele de închideri, cu costuri de referință reduse. Se asigură astfel o construcție sigură, rapidă, de înaltă calitate și cu performanțe și durabilitate superioară pe întreaga durată de funcționare a clădirii. Sistemele izolatoare de panouri de acoperiș și de pereți Kingspan împlinesc aceste obiective atât în ceea ce privește funcționalitatea clădirilor, cât și design-ul creativ, aspectul și imaginea. Sistemele Kingspan sunt pe deplin conforme cu normativele din construcții. Sistemele Kingspan respectă cerințele de rezistență la foc solicitate de firmele de asigurări (FireSafe).

Panourile de acoperiș și de pereți Kingspan au următoarele avantaje:

 • Construcție sigură
 • Integritate structurală
 • Etanșeitate la vapori și conductivitate termică scăzută
 • Siguranță la incendiu
 • Izolare fonică
 • Robustețe și durabilitate
 • Construcție de calitate superioară
 • Viteză mai mare la ridicarea construcției
 • Nu afectează mediul înconjurător - Costuri de întreținere reduse

În aceste condiții, antreprenorii și investitorii cer soluțiile cele mai economice din punct de vedere al costurilor pe întregul ciclu de viață (WLC) al noii clădiri și pe durata de funcționare a acesteia. Sistemele prefabricate individualizate Kingspan optimizează viteza de construcție și costurile la instalare. Costurile reduse pe timpul duratei de funcționare sunt realizate prin reducerea întreținerii și consumul redus de energie, ceea ce duce la emisii minime de bioxid de carbon (CO2) pe toată durata de funcționare a clădirii. Calitatea produsului e asigurată prin folosirea materiilor prime agrementate și testate, prin tehnicile de prelucrare care folosesc tehnologie de vârf și prin examinările stricte conform standardelor naționale și europene din domeniu. Toate produsele Kingspan sunt fabricate conform normelor de asigurare a calității EN ISO 9001:2000. Utilizarea pe scară largă și la nivel mondial și montarea a mai mult de 200 milioane de metri pătrați de sisteme izolatoare de acoperiș și de pereți Kingspan demonstrează că soluțiile noastre sunt recunoscute de antreprenorii din domeniu, constructori și beneficiari.

Utilizarea panourilor Kingspan în funcție de destinația clădirii

Sistemele izolatoare de acoperiș și de pereți Kingspan sunt folosite în mare măsură în toate domeniile constructive incluzând:

 • Industrie și producție
 • Distribuție, logistică și transport
 • Sectorul comercial și birouri
 • Comerț cu amănuntul
 • Timp liber, sport, hoteluri
 • Educație
 • Îngrijiri medicale
 • Apărare
 • Cămine studențești
 • Spații locative și sociale
 • Servicii publice
 • Organe publice și locale
 • Justiție
 • Renovare construcții vechi

Cerințele de aspect, cerințele normale de funcționare și potrivirea cu domeniul ales

Domeniul Regulamente, norme, agremente conform: Soluții Kingspan
Sănătate și siguranță Norme și STAS - uri naționale în vigoare
Structural Norme și STAS - uri naționale în vigoare
Termic Norme și STAS - uri naționale în vigoare
Etanșare Norme și STAS - uri naționale în vigoare
Efectivitatea energetică Norme și STAS - uri naționale în vigoare
Protecție la incendiu Norme și STAS - uri naționale în vigoare
Acustică Norme și STAS - uri naționale în vigoare
Sănătate și igienă Sisteme fără fibre și care nu creează mediu de viață pentru paraziți
Mediul de viață și întreținerea În conformitate cu Protocolul de la Montreal și cel de la Kyoto
Durabilitate și robustețe Norme și STAS - uri naționale în vigoare
Acreditare EN ISO 9001:2000
Costuri pe întregul ciclu de viață (de capital și exploatare) Specific proiectelor conform cerințelor
Protecție împotriva fulgerului Norme și STAS - uri naționale în vigoare  

 

Înapoi acasă

Contact

Kingspan S.R.L.
Str. Grigore Mora nr. 22
et. 1, ap. 2
Bucuresti, sector 1
ZIP code 011887
Tel: +4021 2315089
Fax: +4021 2221555
info@kingspan.ro