Colectarea apelor pluviale

Acoperișurile sunt construite într-o mare varietate de forme, de la o aranjare simplă cu înclinare și cu jgheaburi exterioare, până la o construcție complexă cu mai multe travei și jgheaburi în dolie, coamă și parapet sau cu jgheaburi pe peretele exterior.

Tipurile și amplasarea jgheaburilor
Aranjamentul jgheaburilor și colectarea apelor de pe acoperiș trebuie evaluate cu grijă în etapa de proiectare a construcției, pentru a fi asigurată utilitatea lor. Jgheaburile de acoperiș exterioare sunt așezate în partea exterioară a învelitorii clădirii iar defectele de montaj sau neetanșarea nu ar trebui să ducă la pătrunderea apei în clădire. Defectele de montaj ale jgheaburilor de dolie și de parapet sau ale jgheaburilor pe peretele exterior, părți integrante ale acoperișului, au ca urmare curgerea apei în clădire și distrugerea atât a materialelor de construcție cât și a echipamentelor.
Proiectul corect, construcția și necesitatea folosirii jgheaburilor alcătuiesc o parte vitală a considerațiilor echipei de proiectare. Detaliile de construcție pentru colectarea apelor de pe acoperiș se bazează pe recomandările din EN 12056-3:2000 Sistemele de colectare gravitaționale a apelor de pe clădiri – Partea 3: Colectarea apelor de pe acoperișuri, montajul și calculul. Kingspan proiectează și fabrică o serie de sisteme de jgheaburi standard, interioare și exterioare, vezi capitolul Accesorii.

Intensitatea precipitațiilor

Intensitatea precipitațiilor se înregistrează deja de mulți ani și aceste informații sunt folosite în EN 12056-3. Ca o bază obișnuită pentru calcul, se consideră intensitatea 75 mm/h. Această valoare este în general suficientă pentru dimensionarea jgheaburilor . Majoritatea sistemelor de jgheaburi și de colectare trebuie să fie capabile să facă față pe o perioadă scurtă unor precipitații excesive în ipoteza că sunt corect construite și întreținute. În funcție de necesități, se poate folosi o rată mai înaltă de precipitații, cum ar fi de exemplu 150 mm/h, cu scopul de a reduce pe mai departe riscul de revărsare, ex. pentru jgheaburile de dolie și de parapet sau pentru jgheaburile pe peretele exterior.

Proiectare – General

Stabilirea proiectului corect și mărimii jgheabului necesită calcularea vitezei de scurgere a apei de ploaie de pe acoperiș. Aceasta include evaluarea corectă a ratei de precipitații și a zonei colectoare efective Ae.
Zona de colectare efectivă, Ae

La preluarea apei de pe acoperiș trebuie luată în considerare ploaia care cade direct pe acoperiș dar și ploaia dirijată de vânt în zone precum acoperișurile adiacente, pereți și parapeți.

Zona de colectare efectivă este astfel:

  • suprafața marcată pe acoperiș
  • suprafața verticală marcată pe fațadă
Exemplu:

Zona de colectare efectivă Ae cu înclinarea A este:Pozarea jgheabului și a burlanului de scurgere pentru apa de ploaie trebuie proiectată astfel încât să fie asigurată o capacitate suficientă pentru viteza de curgere presupusă.Designul jgheabului se bazează de obicei pe aceste presupuneri:

  • Înclinarea jgheabului e mai mică de 1 la 350.
  • Jgheabul are o secțiune uniformă.
  • Scurgerile sunt destul de largi, pentru a asigura curgerea liberă din jgheab.
  • Distanța de la capăt de jgheab la scurgere ar trebui să fie mai mică decât 50 ori adâncimea maximă a apei.
  • Distanța între scurgeri ar trebui să fie mai mică de 100× decât adâncimea maximă a apei.Adâncimea apei în jgheab va varia de la un maxim, la partea superioară a acestuia, la minimul „adâncimii critice“ la scurgere, în funcție de forma jgheabului. La jgheaburile cu secțiunea rectangulară adâncimea maximă a apei va fi egală cu dublul adâncimii la scurgere. Jgheaburile de dolie, de parapet și jgheaburile pe peretele exterior trebuie prevăzute cu preaplin. În EN 12056-3 se recomandă distanța minimă de la 25 mm până la 0,3 din întreaga adâncime a jgheabului, maxim până la 75 mm. În practică bună se consideră distanța minimă de 50 mm.

 

Înapoi acasă

Contact

Kingspan S.R.L.
Str. Grigore Mora nr. 22
et. 1, ap. 2
Bucuresti, sector 1
ZIP code 011887
Tel: +4021 2315089
Fax: +4021 2221555
info@kingspan.ro